Henny van Hartingsveldt

Henny werd geboren in een groot gezin in Lisse (Nederland). Zij groeide op als de jongste van de tien kinderen van Piet van Hartingsveldt en Mien Engelberts. In het gezin speelde creativiteit en muziek een grote rol. Knutselen, muziek maken en zingen met elkaar waren naast alle nuttige werkzaamheden die moesten gebeuren een welkome ontspanning. Toen zij dan ook in een schoolvakantie in de gelegenheid was een pottenbakkerij in Haarlem te bezoeken heeft haar creatieve geest zich meer en meer ontwikkeld.

Henny van Hartingsveldt (1952) ontvangt op vijftienjarige leeftijd haar eerste lessen keramiek in Haarlem van de pottenbakker Henk van der Linden. Hij leert haar het vak van pottenbakken en zij mag elke zaterdag in zijn studio komen werken. Nadat haar leermeester in 1969 plotseling overlijdt besluit ze na haar middelbare schoolopleiding verder te gaan in dit vak. In 1970 opent zij voor enkele jaren een zelfstandige pottenbakkerij ‘De Pottenkijker’ in Lisse en werkt vervolgens in Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang in Bennenbroek als activiteitenbegeleidster.
Na haar verhuizing naar het noorden van Nederland en later naar Overijssel volgt ze respectievelijk in Groningen en Kampen lessen keramiek en model boetseren. In 1989 rondt zij de opleiding Creatieve Handvaardigheid af. Vanaf 1986 werkt Henny in eigen atelier. Ze is van 2003 tot 2013 aan Quintus, het Centrum voor Kunsteducatie in Kampen, als werkplaats assistent aan de afdeling keramiek verbonden. In 2013 verhuizen Henny en haar echtgenoot Marc de Klijn naar Israël om zich daar definitief te vestigen.

Van pottenbakker tot beeldend kunstenaar

Vanuit de pottenbakkers praktijk ontwikkelt zich een autonome keramische beeldtaal, die zich kenbaar maakt in monumentale gestileerde of geheel abstracte beelden. Ook de menselijke figuur is een terugkerend element in haar werk. Diep geraakt is zij door de Shoah, vooral door het indringende bezoek aan de concentratiekampen, Auschwitz – Birkenau, maar ook Bergen Belsen, Mauthausen, Theresiënstadt en Dachau. Haar werk heeft hierdoor een inhoudelijke verdieping ondergaan die sterk bepaald is door het individueel menselijke lijden. Samen met haar man maakt ze twee boeken t.w. ‘De doden zullen herrijzen’ (2004) en ‘Schouder aan Schouder, vindplaatsen in het beloofde land’ (2011)

Een greep uit het thema “Potterie”

Schaalvorm I

Kom VII

Kom VI

Thematiek

Haar thematiek bestaat uit de volgende onderwerpen: Mensen in relatie, met elkaar en tot het Goddelijke, het lijden, actuele gebeurtenissen in het dagelijkse leven.
De laatste jaren houdt zij zich in haar werk bezig met de betekenis van Israël, de geschiedenis van het Joodse volk, de offers en de beloften, ontleend aan de Thora en de Profeten en het herkennen van Jeshua HaMassiach binnen een joodse context.

Een greep uit het thema “Levenscyclus & Shoah”

Auschwitz Requiem I

Reiken naar de Kroon

Paar

Nieuwe technieken

Naast de keramische beelden maakt Henny ook gebruik van andere materialen of combineert zij keramiek met een ander materiaal. Daardoor ontstaat dikwijls een spannende combinatie.

Beeld Burgel

Nieuw Leven I

Leven

Fotografie en Gedichten

De fotografie van Henny is naast het schrijven van gedichten een toevoeging op haar beeldend werk. Zij gebruikt het soms als autonoom beeld, maar ook in relatie tot het ruimtelijk werk. De gedichten functioneren meer als een meditatief element en worden soms gebruikt als aanvulling.